Zasijedala Skupština Medžlisa Islamske zajednice Brčko

Zasijedala Skupština Medžlisa Islamske zajednice Brčko

Redovna godišnja Skupština Medžlisa Islamske zajednice Brčko održana je u subotu 26. februara 2022. godine u velikoj sali restorana Divanhana sa početkom u 12,30 sati.

Radom Skupštine predsjedavao je Rizo Čivić, prof., a na sjednici je usvojen godišnji izvještaj o radu Medžlisa Islamske zajednice Brčko za 2021. godinu te plan rada za 2022. godinu.

Skupština je također dala saglasnost na Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju za 2021. godinu, kao i saglasnost na budžet za 2022. godinu.

Sjednici Skupštine je, u ime Muftijstva tuzlanskog, prisustvovao Muhamed Hasanspahić, sekretar Muftijstva tuzlanskog.