Zbog natpisa “Nož, žica Srebrenica” samo uvjetna kazna

Zbog natpisa “Nož, žica Srebrenica” samo uvjetna kazna

Prvom optužnicom G. A. je optužen da je dana 18. kolovoza 2009. godine ušao u dvorište i vjerskog objekta “Atik Savska džamija” i na munari džamije ugljenom nacrtao “krst sa četiri slova S” i napisao “nož, žica, Srebrenica”.

Druga optužnica G. A. tereti da je 9. listopada 2009. godine u Ulici Vase Pelagića u Brčkom dvoma malodobnih učenika Drude osnovne škole dao 6 letaka s nacionalističkim i šovnističkim sadržajem uperenim protiv hrvatskoga i bošnjačkoga naroda.

Nakon spajanja predmeta i provođenja jedinstvenog postupka po obje optužnice, Osnovni sud Brčko distrikta u cjelosti je uvažio navode optužbe i optuženoga proglasio krivim za produženo kazneno djelo – Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti i izrekao mu prvostupanjsku presudo od godinu dana zatvora.

Na tu presudu obrana optuženog uložila je žalbu, nakon čega je Apelacijski sud Brčko distrikta preinačio provostupanjsku presudu te izrekao uvjetnu osudu na godinu dana zatvora, koja se neće izvršiti ako osuđeni u razdoblju od tri godine ne počini slično novo kazneno djelo.

 

Izricanjem uvjetne presude Apelacioni sud Brčko distrikta BiH pravosnažno je okončao kazneni postupak protiv Gavric Aleksandra iz Brčkog za produženo kazneno djelo – Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti.

 Inače, saznajemo da se radi o Aleksandru Gavriću rođenom 1988. godine u Brčkom. Posdjećanja radi, to je natpis koji su lokalne policijske snage u rekordnom roku prefarbale…