Vaktija

Vaktija za Brčko
19. februara 2018. / 3. džumade-l-uhra 1439. H.G.

Hadis-Izreka

  • “Nema čovjeka muslimana koji će stati u odbranu časti svoga brata, a da Allah neće uzeti Sebi u obavezu da ga zaštiti od džehennemske vatre na Kijametskom danu.” Ahmed

 Halal.ba

Halal.ba