Vaktija

Vaktija za Brčko
21. januara 2018. / 4. džumade-l-ula 1439. H.G.

Hadis-Izreka

  • Džubejr ibn Mut'im, r.a., kaže: – Čuo sam Vjerovjesnika, s.a.v.s., kad je rekao: “Onaj ko raskine rodbinske veze neće ući u Džennet.”

 Halal.ba

Halal.ba