Vaktija

Vaktija za Brčko
19. februara 2019. / 14. džumade-l-uhra 1440. H.G.

Hadis-Izreka

  • Aiša, r.a., kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Džibril mi je neprestano preporučivao dobročinstvo prema susjedu tako da sam pomislio da će susjeda uključiti među nasljednike.”

 Halal.ba

Halal.ba