Vaktija

Vaktija za Brčko
13. jula 2020. / 22. zu-l-ka'de 1441. H.G.

Hadis-Izreka

  • “Nema čovjeka muslimana koji će stati u odbranu časti svoga brata, a da Allah neće uzeti Sebi u obavezu da ga zaštiti od džehennemske vatre na Kijametskom danu.” Ahmed

 Halal.ba

Halal.ba