Tekstovi

Obredi hadža imaju potencijal da donesu onu transformaciju koja muslimane ohrabruje da nikada ne pristaju na modele, ni za sebe, niti bilo kojeg drugog čovjeka, koji ih stavljaju u poziciju pukog bivanja, koju italijanski filozof Agamben definira kao „goli život“. Preživljavanje lišeno nastojanja za uspostavu ...
Diskriminacija, rasizam, rasijalizacija na osnovu etničkog porijekla ili vjere veoma su frekventni pojmovi koji se tiču života ljudi diljem svijeta. Posljednjih desetak godina i na našem prostoru, u pokušajima da se objasne i dekonstruišu ideje koje stoje iza genocida i ratnih zločina počinjenih nad Bošnjacima ...
Hvala Allahu, Gospodaru dobra koje nas zadesi i nevolje kojoj budemo izloženi, naših radosti i naših tuga, naših mirnih snova i velikih i malih briga, našeg bogatstva i našeg siromaštva, naših blagodati i naših stalnih potreba, naših nada i našeg kahara. Neka je Njegov spas ...
Prenaglašenost i insistiranje na vanjskom značenju posta u javnom diskursu odvraća vjerničku pažnju od poziva Dragog Boga koji nas, u kontekstu uvođenja posta kao čina pobožnosti, između ostalog poziva i na zahvalnost Jedan od mnogobrojnih darova kojima nas je Bog Dragi počastio u ovom životu ...
“Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr –  a šta ti misliš šta je Noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,  sigurnost je u njoj sve dok ...
Dvadesetog dana ramazana, osme godine po Hidžri, 630. godine po rođenju Isaa, a. s., Muhammed, a.s., sa vjernim sljedbenicima ashabima pobjedonosno se vratio u rodnu  Mekku. Oslobođenje Mekke najčešće se naziva Fethul Ekber, najvećom i najjasnijom  pobjedom tevhida. Nakon oslobođenja Mekke,  grada u kojem su ...
Evo samo što je ramazan nastupio, a mi se već pripremamo da ga ispratimo. Željno smo ga očekivali, a on već prođe. Nadam se da su naša srca malo omekšala i postala blaža, da su se duše bar donekle napile takvaluka/bogobojaznosti i da smo čineći ...
„O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, kako biste bili Boga svjesni“(Bekara, 183.) Odmah na početku ajeta o propisu posta, Bog ljudima pruža jednu značajnu informaciju, a to je da je post, kao propis, ibadet i bogoslužje, bio propis ...
Post je posebno važan ibadet koji počesto ne razumijevamo suštinski i ne (s)poznajemo važnost tog posebnog dara koji nas u vraća u stanje krajnje posvećenosti Uzvišenome Bogu, kroz Kur’an i hadis. Kao postači, ne dotičemo samu suštinu posta u ramazanu. Koji su darovi posta u ...
1 2 3 4 32