Tekstovi

U završnom dijelu 121. ajeta sure Ta-Ha Uzvišeni Allah kaže: …tako Adem nije Gospodara svoga poslušao i s Puta je skrenuo. (Ta-ha, 121) Na više mjesta, u različitim kontekstima, u Kur'an-i Kerimu se spominje prva greška koju je prvi čovjek napravio i to u ambijentu ...
U filozofskom razmatranju nastanka moderne moguće je pronaći više mišljenja o vremenu nastanka ove epohe. Tako, naprimjer, historičar Arnold J. Toynbee smatra da je moderna nastala u posljednjem kvartalu XV st. kada nastaju i prva geografska otkrića nošena tehnološkim izumima. Moris Berman smatra da je ...
U jednoj uspješnoj švicarskoj firmi koja je bila u vlasništvu autoritativnog šefa Švicarca prije dvadesetak godina radio je, među dvije stotine radnika različitih nacionalnosti i vjerskih opredjeljenja, jedan Mehmed. Na radnom mjestu bio je izuzetno vrijedan, pouzdan i povjerljiv, baš kakvog bi svaki poslodavac poželio. ...
Sura Burūdž je osamdeset peta kur'anska sura; ima 22 ajeta. Objavljena je u Mekki u vrijeme kada su progoni muslimana bili na vrhuncu. Sadržaj ove sure, s obzirom na vrijeme kada je objavljena, govori o tome kroz šta muslimani sada (tada) prolaze i šta se ...
Stvoritelj nas u Časnoj Knjizi nerijetko poziva da svoju pažnju usredsredimo na zadivljujuće fenomene našeg ljudskog i tjelesnog postojanja. Tijelo je samo po sebi misterija. Iako ga često poredimo s mašinom, naše tijelo je mnogo više od najfunkcionalnije mašine. Ono decenijama “radi” dvadeset i četiri ...
وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَداً “Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!“ (Džinn, 18)”  Džamija, hram Božiji, prostor za sedždu, centralni je objekt islamske duhovnosti. Imanovanje džamije Božijom kućom u Kur'anu implicira njenu posvećenost Bogu, ali i simboličko uprisutnjenje Boga u džamiji. Otuda je ...
Hvala Allahu Gospodaru svjetova, Vladaru Dana sudnjega, na blagodatima upute: imanu, islamu i ihsanu. Neka je salavat i selam na Vjerovjesnika, njegovu porodicu i one koji su ga slijedili, iskreno ispovijedajući vjeru i čineći dobro ljudima. Draga braćo i sestre! Na prvi dan Ramazanskog bajrama ...
Fetišizam je pagansko-mušričko-politeističko-idolatrijsko-religijsko vjerovanje u svijetu i natprirodnu moć materijalnih predmeta, stvari, biljaka i životinja. Ti predmeti, biljke, stvari i životinje koje se posvećuju, obožavaju i u koje se vjeruje nazivaju se asnami – idoli, kumiri ili fetiši. Oni koji te predmete od bilo čega ...
1 2 3 4 5 32