Tekstovi

Nazvati selam je vjerom preporučeno djelo, sunnet, a odvratiti selam je dužnost – vadžib, i to vadžibi-kifaje, tj. dovoljno je, kad iz grupe, kojoj se selam nazove, odvrati samo jedan. Selam se naziva sa riječima: “Es-selamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu”, a odvraća sa: “Ve ...
Privuče me gornji naslov na jednom uglednom portalu. Prije svega me začudi pitanje, pitanje koje izražava sumnju u jasne kur'anske ajete. Zar treba o tome raspravljati? Zar ih treba dokazivati? Sasvim prihvatljiv naslov bi mogao biti, naprimjer: Pojašnjenje kur'anskog ajeta da je čovjek postao od ...
Obavljajući namaz u džematu, vjernici i vjernice su poredani u saffove. Saff je arapska riječ koja doslovno znači red. Kazano najjednostavnijim jezikom, onaj ko je u saffu, on je uredu. Biti daleko od saffa znači udaljiti se od reda. Međutim, namaski saff nije obični i ...
Površan pregled evropske političke i medijske scene odaje dojam da je islam postao prvo i najbitnije pitanje Evrope. I površan pregled evropske političke i medijske scene odaje dojam da je islam postao prvo i najbitnije pitanje ujedinjene/razjedinjene Evrope. Mahrama na glavama muslimanki, i to kako ...
Vjerovjesnik, s.a.v.s., kaže: “Nema dana u kojem Allah oslobodi više robova od Vatre, kao što je Dan Arefata. Allah se toga dana približi, a zatim se njima hvali melekima i kaže: ‘Šta žele ovi ljudi?'” (hadis) “Hadždž je Arefat.” (hadis) Džebelu-r-rahme (Brdo milosti) je mjesto ...
Kurban je propisan druge godine po Hidžri, kao i zekat i oba bajram-namaza. Njegovu utemeljenost nalazimo u Kur'anu, Sunnetu i idžama'u – konsenzusu islamskih učenjaka. Kurban je sunnet Allahovog poslanika Ibrahima, a.s. U hadisu koji prenosi Aiša, r.a., spominje se da su Allahu najdraža djela ...
 „One koji vjeruju i čine dobra djela i salat (namaz) obavljaju i zekat izvršavaju čeka nagrada kod Gospodara njihova i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati.“ (Kur'an, 2:277). Pored ostalih Kur'an ima četiri velika plana: metafizički, antropološki, moralno-etički i ...
“Ono što svi znamo jeste da imamo mnogo problema i opstrukcija. Ali mi imamo i mnogo potencijala: imamo puno prijatelja, Bog nam je dao da imamo dovoljno vode, hrane i energije, a to su resursi budućnosti. Naši zakoni nisu loši, imamo slobodu i mir, naše ...
1 2 3 4 5 14